Wsparcie dla rodziców

„Wzmacnianie więzi w rodzinie” – praktyczne  metody budowania trwałych relacji – warsztat wyjazdowy

Cel szkolenia: Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności budowania trwałych relacji w rodzinie, poprzez wykorzystanie metod i narzędzi wpływających na wzmacnianie więzi. Realizacja warsztatów umożliwi także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy rodzinami oraz da możliwość do pokazania roli ojca i matki w kontekście procesu budowania więzi.

Zakres tematyczny szkolenia:

Warsztaty dla rodziców:

 1. Znaczenie więzi:

     – System regulacji emocji w teorii przywiązania,

     – Problemy dzieci z pozabezpieczanymi stylami przywiązania,

     – Zaburzenia zachowania dzieci z pozabezpiecznymi stylami przywiązania.

 1. Rola rodziców (zajęcia w osobnych grupach ):

     – Rola matki w procesie wzmacniania więzi,

     – Rola ojca w procesie wzmacniania więzi.

 1. Zaburzenia więzi:

     – Rola terapii,

     – Modyfikacja znaczeń relacji,

     – Różnice w postrzeganiu ról w rodzinie.

 1. Metody budowania trwałych relacji:

     – Case study,

     – Narzędzia coachingowe,

     – Metody wzmacniania więzi.

Warsztaty dla dzieci:

 1. Zajęcia animacyjne, rekreacyjne i ruchowe, w tym gry i zabawy edukacyjne, zespołowe, gry planszowe etc.
 2. Zajęcia plastyczno – techniczne, w tym decopuage, rysowanie, malowanie, wyklejanki, modelowanie etc.
 3. Zajęcia psychoedukacyjne – emocje, komunikacja, wartości etc.

Podczas warsztatu zapewniony jest nocleg, posiłki oraz opieka dla dzieci na czas zajęć.

 

„Porozmawiajmy o adopcji” – warsztat stacjonarny realizowany w Katowicach.

Cel szkolenia: Celem warsztatów jest  pogłębienie zagadnień związanych z tematyką jawności adopcji, w tym doskonalenie umiejętni w zakresie prowadzenia z dzieckiem rozmów na temat jego przysposobienia.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Dlaczego mówienie o adopcji jest ważne?
 2. Kiedy i w jaki sposób rozpocząć z dzieckiem rozmowę o adopcji?
 3. Rozmowy o adopcji na poszczególnych etapach rozwoju dziecka.
 4. Jak reagować i odpowiadać na trudne pytania dziecka?
 5. Jak rozmawiać z dzieckiem na temat jego rodziców biologicznych?
 6. Jak pomóc dziecku zrozumieć i poradzić sobie z emocjami związanymi z byciem adoptowanym?

Podczas warsztatu zapewniony jest bezpłatny posiłek oraz opieka dla dzieci od 2 roku życia.

 

„Budowanie tożsamości dziecka i poczucia własnej wartości” – warsztat stacjonarny realizowany w Katowicach

Cel szkolenia: Celem warsztatu jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich, obejmujące wsparcie w zakresie budowania tożsamości dziecka oraz jego pozytywnego obrazu siebie.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Pojęcie ,,tożsamość”.
 2. Etapy kształtowanie się tożsamości.
 3. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój poczucia tożsamości.
 4. Tożsamość dziecka adopcyjnego.
 5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci.

Podczas warsztatu zapewniony jest bezpłatny posiłek oraz opieka dla dzieci od 2 roku życia.

Skip to content