Strefa instytucji

Planowane szkolenia i warsztaty, aktualne rekrutacje oraz tematy szkoleń.

________________________________________________________________________

Podsumowanie 2020 roku.

W ramach realizacji działań projektowych w drugiej połowie roku 2020 zrealizowano następujące warsztaty dla personelu ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Warsztaty stacjonarne

  •  “Siła żywienia” – 13 – 14 lipiec
  • “Zaburzenia odżywiania” – 23 lipiec 
  • “Zaburzenia psychosomatyczne dzieci i młodzieży” – 8-9 październik 
  • “Dziecięca trauma” – 26-27 listopad – szkolenie w formie on-line

Warsztaty wyjazdowe

  • “Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania” – szkolenie przeniesione na 2021 rok.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowy udział i zapraszamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie oraz do wzięcia udziału w organizowanych przez nas formach wsparcia.

Skip to content