Strefa instytucji

Planowane szkolenia i warsztaty, aktualne rekrutacje oraz tematy szkoleń.

Szanowni Państwo!

W ramach realizacji działań projektowych zaplanowano do końca roku 2019 następujące warsztaty dla personelu ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Warsztaty stacjonarne

  • „Trening umiejętności społecznych – warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą”
  • „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”
  • „Depresja u dzieci i młodzieży”

Warsztaty wyjazdowe

  • „Opóźnienia senso i neuro motoryczne – symptomy zaburzeń, diagnoza i terapia”

Szczegółowe informacje odnośnie miejsc i terminów realizacji wraz formularzem rekrutacyjnym pojawią się wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie i do wzięcia udziału w organizowanych przez nas formach wsparcia.

Skip to content