Strefa instytucji

Planowane szkolenia i warsztaty, aktualne rekrutacje oraz tematy szkoleń.

Szanowni Państwo!

W ramach realizacji działań projektowych zaplanowano do końca roku 2020 następujące warsztaty dla personelu ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Warsztaty stacjonarne

  •  “Siła żywienia” – 13 – 14 lipiec
  • “Zaburzenia odżywiania” – 23 lipiec 
  • “Zaburzenia psychosomatyczne dzieci i młodzieży” – 8-9 październik 
  • “Dziecięca trauma” – 3-4 listopad 

Warsztaty wyjazdowe

  • “Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania” – 15 – 16 październik 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie i do wzięcia udziału w organizowanych przez nas formach wsparcia.

Skip to content