Wsparcie dla kandydatów

„Zrozumieć dziecko z FAS/FASD”

Cel warsztatu:

Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy kandydatów na  rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spectrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwościami wsparcia rozwoju dziecka z przedmiotowymi zaburzeniami.

Zakres tematyczny warsztatu:

1.  FAS i FASD – wprowadzenie do zagadnień,

2.  Proces diagnostyczny, diagnoza różnicowa. Jak prawidłowo powinna wyglądać diagnoza?

3.  Cechy charakterystyczne i specyfika objawów,

4.  Portret psychologiczny i funkcjonowanie dziecka z FAS/FASD,

5. Trudności dzieci z FAS/FASD w sferze społecznej i emocjonalnej,

6. Formy pomocy dziecku,

7. Metody pracy z dzieckiem – jak wspierać jego mocne strony i jak rozwijać słabe.

Informacje dodatkowe:

Warsztaty 16 godzinne, realizowane na ternie miasta Katowice.

Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2020 r.

Skip to content