Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, pokój 212

Telefon: (32) 730 68 84
E-mail: dpw@rops-katowice.pl

Zespół ds. projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Karolina Jaworska – Supernak – kjaworska@rops-katowice.pl
Elżbieta Fabian – efabian@rops-katowice.pl
Katarzyna Łącka – klacka@rops-katowice.pl

Skip to content