Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

Adres: ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice, pokój 102 

E-mail: projekt@soa-katowice.pl

Zespół ds. projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Karolina Jaworska – Supernak – kjaworska@soa-katowice.pl
Katarzyna Łącka – klacka@soa-katowice.pl

Skip to content