Wsparcie dla dzieci

W bieżącym roku kalendarzowym przewiduje się uruchomienie następujących form wsparcia dla dzieci przysposobionych oraz zgłoszonych do przysposobienia.

 

Wielospecjalistyczne konsultacje:

 1. Neurologiczne
 2. Alergologiczne
 3. Osteopatyczne
 4. Konsultacje doradcy żywieniowego
 5. Kardiologiczne

Przewidziano także:

 1. Przeprowadzanie kompleksowej diagnozy FAS/FASD.
 2. Realizację diagnoz i terapii integracji sensorycznej.
 3. Realizację treningów umiejętności społecznych.
 4. Realizację diagnozy i terapii logopedycznej.
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne.
 6. Zajęcia edukacyjne z elementami dogoterapii.

Ponadto każdy z uczestników projektu odbędzie konsultacje psychologiczne i pedagogiczne prowadzone przez pracowników ośrodków adopcyjnych.

Skip to content