Wsparcie dla dzieci

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia dla dzieci:

 

W planach:

 Od stycznia 2021 roku planujemy uruchomić  nowe formy wsparcia dla dzieci:

 1. Kompleksowa terapia dla dzieci po diagnozie FAS/ FASD 

2. Diagnoza i terapia logopedyczna w Katowicach

3. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej  w Katowicach i Rybniku

4. Konsultacje psychologiczne

5. Terapia metodą Tomatisa 

 

 Obecnie realizowane są:

 Wielospecjalistyczne konsultacje:

1. Neurologiczne

2. Alergologiczne

3. Osteopatyczne

4. Fizjoterapeutyczne

5. Kardiologiczne

Diagnoza i terapia: 

1. Logopedyczna

2. Integracji sensorycznej

3. Wielospecjalistyczna diagnoza FAS

Warsztaty grupowe:

1. Trening umiejętności społecznych

2. Socjoterapia

3. Zajęcia edukacyjne z elementami dogoterapii

4. Arteterapia 

 

Ponadto każdy z uczestników projektu odbędzie konsultacje psychologiczne i pedagogiczne prowadzone przez pracowników ośrodków adopcyjnych.

Skip to content