Wsparcie dla dzieci

W bieżącym roku kalendarzowym przewiduje się uruchomienie następujących form wsparcia dla dzieci przysposobionych oraz zgłoszonych do przysposobienia.

 

Wielospecjalistyczne konsultacje:

  1. Psychiatryczne
  2. Neurologiczne
  3. Alergologiczne
  4. Osteopatyczne
  5. Konsultacje doradcy żywieniowego
  6. Kardiologiczne

Przewidziano także:

  1. Przeprowadzanie kompleksowej diagnozy FAS/FASD.
  2. Realizację diagnoz i terapii integracji sensorycznej.
  3. Realizację treningów umiejętności społecznych.

Ponadto każdy z uczestników projektu odbędzie konsultacje psychologiczne i pedagogiczne prowadzone przez pracowników ośrodków adopcyjnych.

Skip to content