Wsparcie dla dzieci

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia dla dzieci:

 

Wielospecjalistyczne konsultacje:

1. Neurologiczne

2. Alergologiczne

3. Osteopatyczne

4. Fizjoterepautyczne

5. Kardiologiczne

Diagnoza i terapia: 

1. Logopedyczna

2. Integracji sensorycznej

3. Wielospecjalistyczna diagnoza FAS

Warsztaty grupowe:

1. Trening umiejętności społecznych

2. Socjoterapia

3. Zajęcia edukacyjne z elementami dogoterapii

4. Arteterapia 

 

Ponadto każdy z uczestników projektu odbędzie konsultacje psychologiczne i pedagogiczne prowadzone przez pracowników ośrodków adopcyjnych.

Skip to content