Planowane szkolenia i warsztaty

„Opóźnienia senso i neuro motoryczne – symptomy zaburzeń, diagnoza i terapia.”

 

Cel szkolenia: Celem warsztatów  jest zdobycie umiejętności stwierdzenia występujących objawów i symptomów zaburzeń opóźnienia neuromotorycznego, a także nabycia praktycznych umiejętności diagnozowania odruchów oraz podstawowych praktycznych umiejętności terapeutycznych.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Czym jest odruch?
 2. Rola odruchów w układzie nerwowym,
 3. Odruchy pierwotne ( m.in. odruch MORO, odruch PALMARA, asymetryczny toniczny odruch szyjny ATOS, odruch szukania, odruch grzbietowy GALANTA, toniczny odruch błędnikowy TOB, symetryczny toniczny odruch szyjny STOS, Odruchy posturalne ( m.in. odruchy prostowania: odruch ustalenia głowy wzrokowy, odruch ustalenia głowy błędnikowy, odruch landau, odruch amfibii, odruch stopniowego obrodu głowy, odruchy równoważne), i inne
 4. Symptomy zaburzeń motorycznych,
 5. Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na rozwój i funkcjonowanie dziecka,
 6. Powiązania między problemami rozwojowymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno i/lub neuro – motorycznymi.
 7. Diagnoza zaburzeń m.in. testy na równowagę i koordynację, testy odruchów, itp.
 8. Możliwości terapeutyczne, przegląd metod: m.in.,. INPP, terapia MNRI®,
 9. Zasady prowadzenia terapii – podstawowe ćwiczenia wspomagające rozwój,
 10. Praktyczne warsztaty umiejętności.

 

„Trening Umiejętności Społecznych – warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą”

 

Cel szkolenia: Celem warsztatów jest przygotowanie pracowników ośrodków adopcyjnych
i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji  do wprowadzania elementów TUS
w pracy opiekuńczo – terapeutycznej oraz wyposażenie ich w umiejętności umożliwiające właściwe zdiagnozowanie potrzeb dzieci i zakwalifikowanie do terapii.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Pojęcie kompetencji i umiejętności społecznych.
 2. Podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych – rozpoznawanie deficytów.
 3. Prezentacja różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych.
 4. Ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne.

 

„Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”

 

Cel szkolenia: Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom wiedzy z zakresu zaburzeń lękowych występujących u dzieci i młodzieży, w tym mechanizmów ich powstawania, objawów oraz rodzajów. Uczestnicy będą doskonalić umiejętność odróżniania lęków normatywnych od patologicznych, a także wstępnego diagnozowania i pracy z dziećmi
i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Etapy rozwojowe dziecka a typowe lęki.
 2. Mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych.
 3. Rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
 4. Objawy zaburzeń lękowych (somatyczne, psychologiczne, poznawcze oraz behawioralne).
 5. Diagnoza zaburzeń lękowych.
 6. Profilaktyka problemów lękowych i pomoc dziecku w konstruktywnym radzeniu sobie
  z lękiem.
 7. Jak postępować z dzieckiem i adolescentem z zaburzeniami lękowymi?
 8. Terapia zaburzeń lękowych.
 9. Analiza przypadków.

 

„Depresja u dzieci i młodzieży”

 

Cel szkolenia:  Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z depresją u dzieci i młodzieży, w tym jej przyczyn, przebiegu oraz skutków, a także doskonalenie ich kompetencji w zakresie diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami depresyjnymi.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Etiologia depresji u dzieci i młodzieży – czynniki predysponujące, wyzwalające
  i podtrzymujące zaburzenia.
 2. Wpływ doświadczeń traumatycznych/urazowych na nastrój.
 3. Obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży.
 4. Specyfika przebiegu i skutki depresji u dzieci i młodzieży.
 5. Depresja a ryzyko zachowań autodestrukcyjnych, w tym samobójczych
 6. Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży.
 7. Wybrane narzędzia pracy terapeutycznej z dzieckiem i adolescentem z zaburzeniami depresyjnymi.

Analiza przypadków.

Skip to content