Rekrutacja na szkolenia i warsztaty

Uprzejmie informujemy, że w przypadku dalszego trwania epidemii koronawirusa i wydawania przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń dotyczących organizacji szkoleń – terminy proponowanych szkoleń mogą ulec zmianie.

Szkolenia realizowane bedą przy zachowaniu wszystkich zaleceń i obostrzeń wynikających z panującej epidemii.

Szkolenie pn. Zaburzenia odżywiania i postrzegania ciała u dzieci i młodzieży. – ZREALIZOWANE

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym  w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Informacje na temat szkolenia pn. Zaburzenia odżywiania i postrzegania ciała u dzieci i młodzieży:

 • Termin realizacji szkolenia: 23 lipca 2020 roku
 • Miejsce realizacji: Katowice (szczegółowe informacje na temat miejsca realizacji szkolenia przekażemy w późniejszym terminie)
 • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, domów dziecka.
 • Szczegółowe informacje na temat szkolenia

 

Szkolenie pn. Siła żywienia wsparcie dietetyczne rozwoju dziecka – ZREALIZOWANE

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym  w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Informacje na temat szkolenia pn. Siła żywienia wsparcie dietetyczne rozwoju dziecka:

 • Termin realizacji szkolenia: 13-14 lipca 2020 roku
 • Miejsce realizacji: Katowice (szczegółowe informacje na temat miejsca realizacji szkolenia przekażemy w późniejszym terminie)
 • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, domów dziecka.

Szczegółowe informacja na temat szkolenia

 

Szkolenie pn. Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Informacje na temat szkolenia pn. Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania:

 • Termin realizacji szkolenia: 15-16 października  2020 roku (uwaga – zmiana terminu z lipca!)
 • Miejsce realizacji: Jeden z hoteli na terenie województa śląskiego (szczegółowe informacje na temat miejsca realizacji szkolenia przekażemy w późniejszym terminie)
 • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, domów dziecka.

Szczegółowe informacja na temat szkolenia

 

Szkolenie pn. Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym  w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Informacje na temat szkolenia pn. Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży

 • Termin realizacji szkolenia: I GRUPA 08-09 października 2020 rok, II GRUPA 15-16 marca 2021 roku
 • Miejsce realizacji: Katowice (szczegółowe informacje na temat miejsca realizacji szkolenia przekażemy w późniejszym terminie)
 • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, domów dziecka.

Szczegółowe informacja na temat szkolenia

 

Szkolenie pn. Dziecięca trauma

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym  w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Informacje na temat szkolenia pn. Dziecięca trauma

 • Termin realizacji szkolenia: I GRUPA 03-04 listopada 2020 rok, II GRUPA 02-03 marca 2021 roku
 • Miejsce realizacji: Katowice (szczegółowe informacje na temat miejsca realizacji szkolenia przekażemy w późniejszym terminie)
 • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, domów dziecka.

Szczegółowe informacja na temat szkolenia

 

Skip to content