Rekrutacja na szkolenia i warsztaty

Szkolenie pn. Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS do dnia 17 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu).

Informacje na temat szkolenia pn. Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej:

  • Termin realizacji szkolenia: 07-09 stycznia 2020 roku
  • Miejsce realizacji: Katowice
  • Grupa docelowa: pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, kadra kierownicza placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także personel innych podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołów dokonujących okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej

Szczegółowe informacje nt. szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej.

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać na adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

Seminarium interdyscyplinarne – „Droga do adopcji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Droga do adopcji”, organizowane w ramach projektu
W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów a także innych podmiotów zaangażowanych w proces adopcji.
Seminarium odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 roku w hotelu PARK HOTEL DIAMENT Katowice, ul. Wita Stwosza 37.

Organizowane wydarzenie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń jego uczestników oraz prelegentów. Celem spotkania jest zwiększenie praktycznych umiejętności w zakresie pracy z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej, a także przygotowywania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej do adopcji. Seminarium ma także służyć rozwijaniu interdyscyplinarnej współpracy w obszarze adopcji.

W trakcie seminarium zaplanowano wystąpienia ekspertów z zakresu pracy z dzieckiem przygotowywanym do adopcji, pracy z rodzinami adopcyjnymi itp. Swoje prelekcję wygłoszą m.in. pani Izabela Krasiejko – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie, a także pani Romualda Ulasińska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta od lat pracująca z rodzinami i dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 04 listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej.

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać na adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

Skip to content