Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Zgłoszenia do udziału w szkoleniach należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 3 września 2019 roku (decyduje data wpływu).

Aktualnie prowadzony jest nabór do uczestnictwa w następujących szkoleniach:

Opóźnienia senso i neuromotoryczne – symptomy zaburzeń, diagnoza i terapia

  • Termin realizacji szkolenia: 23-25 września 2019 roku oraz 17-18 października 2019 roku (5 dni szkoleniowych)
  • Miejsce realizacji: jeden z hoteli zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego
  • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Szczegółowe informacje nt. szkolenia z zakresu opóźnień senso i neuromotorycznych

 

Trening Umiejętności Społecznych – warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

  • Termin realizacji szkolenia: 26-27 września 2019 roku
  • Miejsce realizacji: Katowice
  • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Szczegółowe informacje nt. szkolenia z zakresu treningu umiejętności społecznych

 

Depresja u dzieci i młodzieży

  • Termin realizacji szkolenia: 9-10 października 2019 roku
  • Miejsce realizacji: Katowice
  • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Szczegółowe informacje nt. szkolenia z zakresu depresji u dzieci i młodzieży

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Oświadczenie uczestnika projektu

Skip to content